Kolibáčik
kde sa nachádzame...

materská školaPrezentácia školy


Prezentácia
na Youtube


Posledná zmena stránky: 10.1.2018
ŠKOLA ŠTYROCH ROČNÝCH OBDOBÍ

Základná škola s materskou školou Jeséniova 54

.:: Aktuality ::.

Bratislava Nové Mesto vo fotografii, 9.1. - 2.2.2018 v Stredisku kultúry  BNM, Vajnorská 21 tu

---

Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti na Základnej škole s materskou školou, Jeséniova 54 v Bratislave za školský rok 2016/2017 tu

---

Zbierka školských pomôcok 2017 tu

---

Zámer ZŠ na prenájom časti oplotenia 12, 3

---

Les ukrytý v knihe tu

---

Letný fototábor (na facebooku), oznam tu

---

Oznam o ostražitosti na parkovisku a 
o voľnej pracovnej pozícii v školskej kuchyni
tu

---

Tlačivo na poukázanie 2 percent škole tu

Oznam o zápise detí do prvého ročnika základnej školy pre školský rok 2016/2017 tu

Naše školské minimúzeum v spravodajstve na TV Bratislava tu

Naše školské minimúzeum v spravodajstve na TA3 tuZŠ s MŠ JESÉNIOVA a WATTSENGLISH Slovakia
Projekt - spolupráca pri výučbe anglického jazyka tu

DanaSoft signature image