Ochrana osobných údajov
ŠkVP
Kolibáčik
kde sa nachádzame...

materská škola

___

Prezentácia školy


Prezentácia
na Youtube


Posledná zmena stránky: 15.1.2019ŠKOLA ŠTYROCH ROČNÝCH OBDOBÍ

Základná škola s materskou školou Jeséniova 54

.:: Aktuality ::.

Podmienky fotosúťaže o najkrajšiu fotku v rámci Dňa otvorených dverí SHMÚ 2018 VODA V NAŠEJ PRÍRODE tu

---

Tlačivo na poukázanie 2 percent škole tu

---

Deň otvorených dverí:13.3.2018, (8.00-11.00)hod.
Veľkonočný bazár: 22.3.2018, o 16.00
Zápis do 1. ročníka 2017/18, 6.4.2018, (14.00-18.00)hod.
7.4.2018, (8.00-12.00)hod.

OZNAMY o zápise: 1, 2, 3, 4

---

Bratislava Nové Mesto vo fotografii, 9.1. - 2.2.2018 v Stredisku kultúry  BNM, Vajnorská 21 tu

---

Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti na Základnej škole s materskou školou, Jeséniova 54 v Bratislave za školský rok 2016/2017 tu

---

Zbierka školských pomôcok 2017 tu

---

Zámer ZŠ na prenájom časti oplotenia 12, 3

---

Les ukrytý v knihe tu

---

Letný fototábor (na facebooku), oznam tu

---

Oznam o ostražitosti na parkovisku a 
o voľnej pracovnej pozícii v školskej kuchyni
tu

---
Naše školské minimúzeum v spravodajstve na TV Bratislava tu

Naše školské minimúzeum v spravodajstve na TA3 tuZŠ s MŠ JESÉNIOVA a WATTSENGLISH Slovakia
Projekt - spolupráca pri výučbe anglického jazyka tu

DanaSoft signature image