ŠKOLA ŠTYROCH ROČNÝCH OBDOBÍ

 

Aktualizácia k prevádzkovému poriadku
pre školský rok 2020/2021 tu

Dodatok c. 1 k Prev. poriadku tu

Dodatok č.2 k Prev.poriadku tu

Dodatok č.3 k Prev.poriadku tu

Dodatok č.4 k Prev.poriadku od 16.9.2020 tu

Dodatok č.6 k Prev.poriadku od 2.9.2022 tu

Oznam pre osoby vstupujúce do objektu školy a školského zariadenia tu

Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti tu

PROTOKOL tu

Prevádzkový poriadok

Aktualizácia k prevádzkovému poriadku 2014/15

Prevencie proti pedikulóze

Príchod do školy:

Budova školy sa otvára o 6,30 a zatvára o 17,00 hod.

    Žiakom, ktorí prichádzajú ráno skôr do školy je k dispozícií ŠKD od 6,30 do 7,45 hod. Ostatní žiaci sa zdržujú v areáli školy a v prípade nepriaznivého počasia vo vstupnej chodbe školy. Od 7,45 hod. je umožnený vstup žiakom do tried.

Vyučovanie sa začína 8,00 hod.

 

Zvonenie:

1.hod.                                                 8,00 – 8,45

Prestávka                                          10 min

2.hod.                                                 8,55 – 9,40

Prestávka – desiatová                       15 min

3.hod.                                                 9,55 – 10,40

Prestávka – pobyt vonku                  20 min

4.hod.                                                11,00 – 11,45

Prestávka                                          10 min

5.hod.                                                11,55 – 12,40

Prestávka                                         10 min

6.hod.                                               12,50 – 13,35

    Popoludňajšie vyučovanie začína 14,00 a trvá každá vyuč. hod. 40 min.

    Priestor na uvoľnenie, zábavu a zároveň aj možnosť efektívne využiť popoludnie sú deťom k dispozícií rôzne krúžky. Navštevujú ich prihlásené deti.