Naspäť...

FOTKY ZO ŠKOLSKÝCH AKCÍ a iné

 


Fotky v šk. roku 2022/2023:
Vianočné trhy (Fotoklub Koliba) tu
Pasovanie za čitateľov tu
Veľkonočné trhy tu

Fotky v šk. roku 2021/2022:
Školský biathlon tu

Fotky v šk. roku 2020/2021:
KARNEVAL vyhodnotenie tu
SNEHULIACI vyhodnotenie tu


Fotky v šk. roku 2018/2019:

Slávnosť tekvíc tu
Ochrana života a zdravia - cvičenie v prírode tu

Kolibská olympiáda tu

Fotky v šk. roku 2017/2018:
Deň Zeme tu
Jar k nám prišla tu
Krásy prírody tu
Veľkonočná (ateliér) tu
Veľkonočný bazár tu, tu2
Kresby žiakov na motívy z Biblie tu
Jarný plavecký kurz tu
Hviezdoslavov Kubín tu
Valentínska knižnica tu
Detské domy tu
Vermisáž Vajnorská výstava fotografií tu, video
Mário Lupták fotografie tu
Púšťanie šarkanov tu
Športové akcie tu
Návšteva v lese tu
Cyklistický krúžok tu
Vianočné predstavenie v anglickom jazyku
pre 1., 2., 3. ročník tu
Vianočné trhy tu
Slávnosť tekvíc 2017 tu
Veľká Británia tu
Piataci na Devíne tu
Kolibská olympiáda tu
Ochrana života a zdravia - cvičenie v prírode tu1, tu2
1.deň v škole tu

Fotky v šk. roku 2016/2017:

FOD - fotografia očami detí tu
Rozlúčka s deviatakmi tu
Guláška tu
Majstrovstvá Slovenska v tanci so súborom Asoc nelux tu
Pred parlamentom (9.roč.) tu
Seegrotte (7., 9. roč.) tu
Opekačka 9.roč. tu
Deň detí 9.roč. tu
AMFO 2017 BA kraj tu
ŠvP Belušské Slatiny tu1, tu2, tu3
ŠvP Prašník tu
Vázy na tabletoch tu
Zápis do 1. ročníka tu
Veľkonočný bazár tu
Beseda s pani spisovateľkou I. Jungovou tu
Výkresy do súťaže Biblia očami detí
 tu
(Tváre - Paulina Parz 8 tr, Stvorenie človeka z prachu zeme - Sofia Miglierini 8 tr, Plameniaci Ella Komenda 2. B)

Interaktívna hodina - ľudové zvyky a tradície tu
Biblická olympiáda tu
Hviezdoslavov Kubín tu
Farmyard tu1, tu2
Vystúpenie YoyoFactory (1.stupeň) tu
Karneval 1.časť, 2.časť
Z dielne fotoklubu Koliba tu
Žiacke vystúpenie "Valasi" tu
Vianočné trhy tu1, tu2
Mikuláš tu
ŠKD 1.A Jesenné aktivity tu
Tekvice tu
Kolibská olympiáda tu
Projekt: História a súčasnosť vinohradníctva v Rači -
- krásny deň vo vinohradoch tu, tu2
Sadenie stromčekov tu

Začiatok školského roku tu

Fotky v šk. roku 2015/2016:

Výlet na hrad tu
Guláška tu

Otvorená hodina s americkou učiteľkou Deannou Franklin tu
Krajská súťaž fotografie AMFO 2016 tu, výsledky

ŠvP Krahule tu
Zábavné športovanie 8 boj 8.6. v ŠKD tu
Šikovné ručičky v ŠKD - I.A tu
FOTOKLUB KOLIBA: Daniel Gramblička tu, Filip Vacaru tu, Jakub Boledovič tu, Jan Markus tu, Juraj Mikolaj tu, Karolina Uherova tu, Lukáš Valach tu, Martin Mikolaj tu
Veľká brigáda v našej škole tu
Hviezdoslavov Kubín tu
Veľká noc v ateliéri tu
Fašiangy - Veľká noc ŠKD tu
Beseda so spisovateľkou Valentínou Sedílekovou tu
Fotoklub Koliba, Filip Šutiak
fotografie tu
Fotoklub Koliba, Mário Lupták fotografie tu
Fotoklub Koliba, Lars Jung fotografie tu
Fotoklub Koliba, Šimon Klokoč fotografie tu
Fotoklub Koliba, Daniel Krajčo fotografie tu
ŠKD "snehová nádielka" tu
Vianoce prichádzajú (opravene) tu
Vystúpenie tanečného majstra tu
Vianočné trhy tu
Mikuláš v našej škole tu
Vystúpenie "Valasi" v klube dôchodcov tu