JEDÁLEŇ ZŠ S MŠ JESÉNIOVA 54

Jedálny lístok nájdete tu 


Výdaj stravy - obedy: 11:30 - 14:00 hod.

Stravná jednotka:   

Materská škola:        2,10 €

MŠ predškolák:         1,40 € štátna dotácia + doplatok rodič 0,70 € / deň

Žiaci 1.stupeň:          1
,70 € / od 01.05.2023 štátna dotácia, rodič 0,-€

Žiaci 2.stupeň:          1,90 € / od 01.05.2023 štátna dotácia, rodič 0,-€

Réžia ŠJ:                    12,- € / mesiac

Štátna dotácia nemá vplyv na daňový bonus rodiča.Spôsob odhlasovania sa z obeda:

Emailom jeseniovasj@gmail.com prípadne telefonicky na č. tel. 54 77 12 52 najneskôr do 7:30 hod. v deň odhlásenia