SIEŇ SLÁVY

ako reprezentujeme našu školu

Hodnotenie súťaží 2017/18

Názov súťaže Zúčastnení žiaci Trieda Umiestnenie
fotografická súťaž AMFO 2018 - ČB fotografia Petra Flimelová 3.miesto
Matej Ištván
Simon Vacaru
fotografická súťaž AMFO 2018 - farebná fotografia Mário Lupták 3.B 1.miesto
Lukáš Krajčo 2.miesto
Filip Vacaru 3.A 3.miesto
Boris Červenakov čestné uznanie
Adrián Kamenišťák
Samuel Sedlák
Hviezdoslavov Kubín - okres. kolo Eliška Weberová 8.A účasť
Nikola Karaffová
Hviezdoslavov Kubín - okres. kolo Jakub Lichtner 6.A cena poroty
Hviezdoslavov Kubín - okres. kolo Diana Gajerová 3.A 1.miesto
Olympiáda z Anglického jazyka - okres. kolo Ivan Tonhauzer 8.A 3.miesto
Olympiáda zo Slovenského jazyka - okres. kolo Eliška Weberová 8.A účasť
Súťaž mladých fotografov na tému Les
kategória "žiaci základných škôl"
Mário Lupták 3.B 3.cena
Matematická olympiáda - okresné kolo Katarína Derková 5.A 3.miesto
Veronika Alaksová úspeš. rieš.
Viktória Zsírosová úspeš. rieš.
Jakub Boledovič 5.B úspeš. rieš.
Martina Nováková úspeš. rieš.
Patrik Bohunský úspeš. rieš.
Pytagoriáda - okresné kolo Ondrej Vojta 5.A úspeš. rieš.
Jakub Hýbal 5.B úspeš. rieš.
Eliška Weberová 8.A úspeš. rieš.
Dejepisná olympiáda - okresné kolo Juraj Minarovjech 8.A 3.miesto
Matej Vojtech Mikulička 9.A 4.miesto
Biblicka olympiáda, dekanátne kolo Nicole Martinez 8.A 9.miesto
Juraj Minarovjech
Hugo Hain
Matematická olympiáda, okresné kolo Oleg Knyazev 9.A úspeš. rieš.
Sofia Miglierini úspeš. rieš.
Matej Žofčák účasť
Matej Mikulička

Hodnotenie súťaží 2016/17

Názov súťaže Zúčastnení žiaci Trieda Umiestnenie
AMFO 2017 - Bratislavský kraj
Petra Alexandra Gerdenichová
Daniel Krajčo
Mário Lupták
Roberta Kemp
Vincent Krempaský
Juraj Mikolaj
Timotej Tittel
Majstrovstvá Slovenska v tanci so súborom Asoc nelux Eliška Švábyová 4.B 1 zlatá, 1 bronzová
Amelka Švábyová 3.A 1 zlatá, 2 bronzové
Biblia očami detí a mladeže Adam Zúbor 2.B cena poroty
Ella Komenda 2.B mimoriadna cena poroty
Paulina Parz 8.A 2.miesto
Foto v záhrade 2016 - deti - NOBAF - diplom Lukáš Valach 2.B 3.miesto
Matematická olympiáda - okresné kolo Martin Bernáth 5.A úspešný riešiteľ
Dekanátne kolo ZŠ Biblickej olympiády 2016/2017 Nicole Martinez 7.A 4.miesto
Juraj Minarovjech
Hugo Hain
Krajské kolo  Olympiády z nemeckého jazyka Paulína Parz 8.A 4.miesto
Olympiáda z anglického jazyka - okresné kolo Nikolaos Issaris 9.A 5.miesto
Okresné kolo Dejepisnej olympiády Juraj Minarovjech 7.A 2.miesto
Viktor Vlasatý 7.miesto
Krajské kolo Dejepisnej olympiády Juraj Minarovjech 7.A účasť
Okresné kolo Dejepisnej olympiády Frederic M. Buberník 9.A 4.miesto
Okresné kolo olympiády zo Slovenského jazyka Nikoleta Gáliková 8.A 6.miesto
Olympiáda zo Slovenského jazyka - školské kolo Matúš Jurkovič 8.A 2.miesto
Oleg Knyazev
Šaliansky Maťko - školské kolo 1.kat. Viktória Anna Kajabová 3.A 1.miesto
Sára Bánovská 2.miesto
Marek Bielik 3.miesto
Šaliansky Maťko - školské kolo 2.kat. Viktória Zsírosová 4.A 1.miesto
Jakub Brokeš 5.A 2.miesto
Šaliansky Maťko - školské kolo 3.kat. Viktor Vlasatý 7.A 1.miesto
Hviezdoslavov Kubín - školské kolo - 1.kat. poézia Diana Gajerová 2.A 1.miesto
Amélia Švábyová 3.A 2.miesto
Eliška Švábyová 4.B 3.miesto
Hviezdoslavov Kubín - školské kolo - 1.kat. próza Marek Karaffa 4.B 1.miesto
Andrej Derka 2.B 2.miesto
Miriam Martinič 2.A 3.miesto
Hviezdoslavov Kubín - školské kolo - 2.kat. poézia Marietta Zubáková 5.A 1.miesto
Paulína Fábryová 6.A 2.miesto
Hviezdoslavov Kubín - školské kolo - 2.kat. próza Jakub Lichtner 5.A 1.miesto
Jakub Brokeš 2.miesto
Hviezdoslavov Kubín - školské kolo - 3.kat. poézia Eliška Weberová 7.A 1.miesto
Zuzana Ištoková 8.A 2.miesto
Oleg Knyazev 3.miesto
Hviezdoslavov Kubín - školské kolo - 3.kat. próza Nikoleta Karaffová 7.A 1.miesto
Seniorálne kolo biblickej olympiády v 1. kat. Patrik Kajaba 4.A 3.miesto
Viktória Kajabová 3.A 6.miesto

Hodnotenie súťaží 2015/16

Názov súťaže Zúčastnení žiaci Trieda Umiestnenie
Olympiáda v anglickom jazyku, okresné kolo Nikolaos Issaris 8.A 4.miesto
Dejepisná olympiáda, okresné kolo Frederic Michael Buberník 8.A 4.miesto
Olympiáda z nemeckého jazyka, okresné kolo Paulína Parz 7.A 4.miesto
Šaliansky Maťko - okresné kolo
Nikol Kupcová 5.A 1.miesto
Viktor Vlasatý 6.A 4.miesto
Geografická olympiáda - okresné kolo Richard Hečko 6.A účasť
Juraj Minarovjech
Richard Lamprecht
Hviezdoslavov Kubín - okresné kolo
Eliška Weberová 6.A 1.miesto
Novomestský škovránok - okresné kolo Nikol Kupcová 5.A 1.miesto
Daniela Majerová 5.A 2.miesto
Hugo Hain 6.A účasť
Krajská súťaž fotografie AMFO 2016 Mário Ľupták 1.B čestné uznanie
Pytagoriáda - okresné kolo Eliáš Môcik 4.A 8.miesto úspeš. r.
Matematická olympiáda - okresné kolo Dorotka Putšková 5.A 6.miesto úspeš. r.
Matúš Cíba 6.A 4.miesto úspeš. r.

Hodnotenie súťaží 2014/15
Názov súťaže Zúčastnení žiaci Trieda Umiestnenie
Súťaž vo finančnej gramotnosti medzi školami - okresné kolo Barbora Horňáková 9.A 4.miesto
Nina Dominová
Alex Poliak
Richard Bezák
Medzinárodný turnaj o pohár v grécko-rímskom zápasení - Plzeň Leo Petrovič 5.A 1.miesto
súťaž v modernej gymnastike - Nitra Erika Nešporková 4.A 6.miesto
Majstrovstvá Európy v preteku motokár (Mantova-Tal.) Veronika Dobrotová 8.A 1.miesto
Olympiáda z anglického jazyka - okresné kolo Roman Milly 9.A 5.miesto
Majstrovstvá formácii ČR v akrobatickom Rock & Roll Sandra Vargová 8.A 3.miesto
Hviezdoslavov Kubín - školské kolo - poézia Nicole Martinez 5.B 2.miesto
Hviezdoslavov Kubín - školské kolo Alina Rosuščan 8.A 2.miesto
Hviezdoslavov Kubín - okresné kolo - próza (2.kat) Nikol Kupcová 4.A 2.miesto
Hviezdoslavov Kubín - okresné kolo - poézia (2.kat) Tereza Jungová 5.A 1.miesto
Fotografia očami detí odkaz Lukáš Liščák 3.A cena poroty
Fotografická súťaž - Portrét odkaz Patrik Kajaba 2.A cena poroty

Hodnotenie súťaží 2013/14
Názov súťaže Zúčastnení žiaci Trieda Umiestnenie
Hviezdoslavov Kubín,  šk. kolo, 3. kategória, poézia Patrik Takáč 8.A 3.miesto
Bratislava - moje mesto - literárna súťaž Michal Ľupták 5.A 1.miesto
Adam Rajnák 7.A čestné uzn.
Talent Nového Mesta Danielka Majerová 3.A 1.miesto
Alina Ivanivna Rosuščan 7.A cena poroty
Pikopretek 2014, kategória 5 Samuel Homola 5.A 2.miesto
Sofia Miglierini
Zuzana Ištoková
Edita Rieglová
Novomestská kuchárska súťaž vo varení Róbert Depeš 9.A 1.miesto
Alexandra Dobrotová
MALYNÁR - korešpondenčný matematický seminár Peter Rajský 4.A 17.miesto
Orientačný beh (obvodné kolo) o Pohár predsedu BSK
pre žiakov ZŠ a SŠ
Michaela Ovčíková 9.A 2.miesto
Denisa Jančovičová
Martina Volfová
Anna Hlubinová
Hviezdoslavov Kubín - školské kolo
(postup do obvodného kola)
Marko Préti 4.B 1. miesto
Kristína Gersichová 4.A 1. miesto
Hviezdoslavov Kubín - okresné kolo Nikol Kupcová 3.B 1. miesto
Európa v škole - literárna časť (okresné kolo) Fedor Vasil Sýkora 4.B 2.miesto
Olympiáda zo SJL (okresné kolo) Hanka Hlubinová 9.A 3.miesto
Pytagoriáda (okresné kolo) Ivan Ševčík 3.A 12.miesto
Tvorítko ŠKD ŠKD 1.miesto

Hodnotenie súťaží 2012/13

Názov súťaže Zúčastnení žiaci Trieda Umiestnenie
Matematická Olympiáda (okresné kolo) Adam Rajský 5.A 1. miesto
Benjamín Hučko 1. miesto
Hanka Derková účasť
Anna Hlubinová 8.A 8.miesto
Pytagoriáda (okresné kolo) Adam Rajský 5.A 1. miesto
Samuel Homola 4.A 4. miesto
Michal Novotný 4.B 8.miesto
Peter Rajský 3.A 7.miesto
Novomestská kuchárska súťaž vo varení Michal Orság 8.A 1.miesto
Michaela Ovčíková
Basketbal, dievčatá (krajské kolo)
Martina Volfová 8.A 1.miesto
Natália Škodová
Denisa Jančovičová
Lucia Luttmerdingová
Alexandra Gašparová
Simona Bodóová
Kristína Holecová
Olympiáda v Nemeckom jazyku (okresné kolo) Juraj Potočný 9.A 2. miesto
Hviezdoslavov Kubín (okresné kolo) Marko Préti 3.B 1. miesto
Zuzana Ištoková 4.B účasť
Lucia Luttmerdingová 8.A účasť
Hviezdoslavov Kubín (školské kolo) Kristína Gersichová 3.A 1. miesto
Geografická Olympiáda (okresné kolo) Matej Motyčka 9.A 1.miesto
Geografická Olympiáda (krajské kolo) Matej Motyčka 9.A 8.miesto
fotografická súťaž "Zelený objektív" Martin Krajčovič 5.A 1.miesto
Frederik Buberník 2.miesto
súťaž "Škovránok" Barborka Horňáková 7.A 4.miesto
orientačný beh (okresná súťaž) Michal Minarčík 8.A 1.miesto
Tomáš Májovský
Róbert Majer 9.A
Súťaž v speve ľudových piesní Slávik (okresné kolo) Natália Gáliková 2.B 3.miesto
Všedkovedko (školské kolo) Vladimír Sekerka 3.B 1.miesto
Všedkovedko (kolo v rámci Slovenska) Vladimír Sekerka 3.B 13.miesto

Hodnotenie súťaží 2011/12

doplní sa...
Hodnotenie súťaží 2010/11
Názov súťaže Zúčastnení žiaci Trieda Umiestnenie
Hviezdoslavov Kubín - školské kolo: Próza (1.stupeň) Radoslava Petrovičová 2. miesto
Zuzana Ištoková 2. miesto
Martin Fisher 2. miesto
Hviezdoslavov Kubín - školské kolo: Poézia (1.stupeň) Robert Puškár 1. miesto
Katarína Jungová 4.A 1. miesto
Hviezdoslavov Kubín - školské kolo: Próza (2.stupeň) Lucia Luttmerdingová 6.A 1. miesto
Henrieta Aponyiová 7.A 1. miesto
Natália Škodová 6.A 2. miesto
Ema Prejsová 5.A 2. miesto
Barbora Horňáková 5.A 2. miesto
Hviezdoslavov Kubín - školské kolo: Poézia (1.stupeň) Sofia Imbondo 5.A 2. miesto
Roland Krausz 8.A 2. miesto
Olympiáda v Anglickom jazyku - obvodné kolo Juraj Potočný 7.A 4. miesto
Olympiáda v Nemeckom jazyku - obvodné kolo Juraj Potočný 7.A 1. miesto
Matematická Olympiáda - obvodné kolo Lukáš Ružek 5.A 1. miesto
Kristína Brečková 5.A úspeš.rieš.
Matej Martinka 8.A 2. miesto
Pytagoriáda - obvodné kolo Matej Martinka 8.A 4. miesto

Hodnotenie súťaží 2009/10

Názov súťaže Zúčastnení žiaci Trieda Umiestnenie
Pytagoriáda - regionálne kolo Jitka Muravská 3.A 2. miesto
Filip Flimel 5.A 5. miesto
Matematická Olympiáda - regionálne kolo Hanka Hlubinová 5.A 3.miesto
Hviezdoslavov Kubín - regionálne kolo Peter Balko 2.A 2.miesto
Olympiáda z AJ - regionálne kolo Juraj Potočný 6.A 2.miesto
Miss a Boy Kristína Galášová 7.A 1.miesto
Tibor Sipos
Roland Krausz
Katarína Bieliková
Vystúpenie v Poluse Kristína Galášová 7.A
Katarína Bieliková
Claudia Macharová
Silvia Rajnicová
Florball Peter Zemaník 7.A
Voleyball Dominika Baumanová 7.A
Katarína Bieliková
Claudia Macharová

Hodnotenie súťaží 2008/09

Názov súťaže Zúčastnení žiaci Trieda Umiestnenie
Obvodné kolo v basketbale dievčat Nemcová Veronika 7.roč. 1. miesto - hralo sa na ZŠ Kalinčiakova, 26.2.2009
Nemcová Dominika
Szilvasiová Lucia 8.roč.
Zorgovská Klaudia
Petráková Linda
Gašparová Andrea 9.roč.
Buberníková Gina
Hittnerová Tereza
Olympiáda v Anglickom jazyku - okresné kolo Andrea Gašparová 9.roč. 3.miesto
Juraj Potočný 5.roč. 4.miesto
Európa v škole - výtvarná časť - okresné kolo Mária Sládečková 9.roč. 3.miesto

Hodnotenie súťaží 2007/08

Názov súťaže Zúčastnení žiaci Trieda Umiestnenie
Celoslovenská výtvarná súťaž
"Plody našich záhrad"
Claudia Zorgovská - kat. E 7.roč. veľmi úspešné výtvarné práce
Mária Sládečková - kat. F 8.roč.
Pytagoriáda Oliver Slovák 8.roč. zúčastnil sa
Európa v škole - literárna časť Andrea Gašparová 8.roč. 2. miesto
Branislav Skoček 9.roč. 3.miesto
Okresné kolo Matematickej olympiády Štefan Kollár 8.roč. zúčastnili sa
Denis Petrovič 7.roč.
Filip Kováč
Klaudia Zorgovská
Simonka Zámečníková 6.roč.
Veronika Nemcová
Patrik Milán 9.roč. 1.miesto
Tomáš Salíni 9.roč. 5.miesto
Beáta Kollárová 9.roč zúčastnili sa
Juraj Kmety
Adam Kalina
Michaela Šírová
Katka Bieliková 5.roč zúčastnila sa
Okresné kolo Olympiády v anglickom jazyku Branislav Skoček 9.roč. 1.miesto
Okresné kolo Olympiády v nemeckom jazyku Beáta Kollárová 9.roč. 2.miesto
súťaž MATBOJ Pikomatu a Riešok Karolína Sabolová, Mária Sládečková, Dušan Cintula, Štefan Kollár 8.roč. 14.miesto
Ján Grosšmidt, Lukáš Janík, Filip Kováč, Denis Petrovič 7.roč. 8.miesto
Veronika a Dominika Nemcové, Kristián Tučník, Oliver Lachkovič 6.roč. 14.miesto
Silvia Rajnicová, Andrej Strmiska, Katarína Bieliková, Kristína Galášová 5.roč. 14.miesto
Bratislavský turnaj chlapcov v hockeyballe Juraj Kméty,Oliver Žilák, Tomáš Salíni, Viktor Marko, Michal Kubis, Slavomír Šifter, Štefan Kollár, Patrick Milán, Oliver Gajdoš, Dušan Cintula 7.,8.,9. 3.miesto

Hodnotenie súťaží 2006/07

Názov súťaže Zúčastnení žiaci Trieda Umiestnenie
Pozemný hokej - Kuchajda Deň detí /pozn. hrala len jedna profesionálna hráčka, ostatní z mužstva a ženstva boli v ŠvP, ale nezahanbili nás/ Natália Čechová, Klaudia Zorgovská, Katarína Kaiserová, Lucia Hrušíková, Lenka Zradulová, Oliver Slovák, Milan Weber, Jozef Brunovský, Ján Grošmidt 6.-8.roč 3.miesto
Pytagoriáda - okresné kolo Salíni Tomáš 8.roč. zúčastnil sa
Kalina Adam 8.roč. zúčastnil sa
Európa v škole
literárna časť
Zorgovská Klaudia 6.roč 3.miesto v 2.kat.
Zorgovská Gabika 8.roč 3.miesto v 3.kat.
Chemická olympiáda - okresné kolo Miglierini Michaela 9.roč. 1.miesto
Slobodová Alexandra 9.roč. 4.miesto
Stolný tenis
Kméty Juraj 8.roč.  zúčastnil sa
Žilák Oliver 8.roč.  zúčastnil sa
Slobodová Alexandra 9.roč. 4.miesto
Zorgovská Gabika 8.roč.  zúčastnil sa
Lošonská Dominika 9.roč.  zúčastnil sa
Olympiáda v anglickom jazyku - okresné kolo
Slobodová Alexandra 9.roč. 5. miesto
Gašparová Andrea 7.roč.
Matematická olympiáda - okresné kolo
Slobodová Alexandra 9.roč. 2. miesto
Miglierini Michaela 4.miesto
Salíni Tomáš 8.roč. 3. v poradí
Zámečníková Simonka 5.roč. zúčastnil sa
Lachkovič Oliver  zúčastnil sa
MATBOJ
Salíni Tomáš 8.roč. 12. miesto
Kollárová Beáta
Šírová Michaela
Milán Patrik
Futbal mladších chlapcov
Grossmann Marek 4.roč.  
Petrovič Matej 4.roč.  
Sipos Tibor 4.roč.  
Urban Matúš 5.roč.  
Greguš Erik 5.roč.  
Kučár Róbert 5.roč.  
Németh Lukáš 5.roč.  
 Basketbal dievčat - obvodné kolo
Buberníková Virgínia 7.roč. 1. miesto
Gašparová Andrea 7.roč.
Buberníková Sára 8.roč.
Hrušíková Lucia 8.roč.
Kollárová Beáta 8.roč.
Pastuchová Paulína 8.roč.
Baumannová Martina 9.roč.
Faškertiová Natália 9.roč.
Veiglová Kristína 9.roč.
Lesný beh Bratislavčanov
Žilák Oliver 8.roč.  
Gajdoš Oliver 8.roč.  
Marko Viktor 8.roč.  
Kméty Juraj 8.roč.  
Zorgovská Gabriela 8.roč.  
Buberníková Sára 8.roč.  
Kaiserová Katarína 8.roč.  
Buberníková Virgínia 7.roč.  
Zorgovská Natália 4.roč.  
Bieliková Katarína 4.roč.  
Pytagoriáda - školské kolo
Sandorová Simona 4.roč.
Charvátová Karolína 4.roč.
Lachkovič Oliver 5.roč.
Zámečníková Simona 5.roč.
Németh Lukáš 5.roč.
Szilvasiová Lucia 6.roč.
Zorgovská Klaudia 6.roč.
Majerová Mária 7.roč.
Kollár Štefan 7.roč.
Sabolová Karolína 7.roč.
Salíni Tomáš 8.roč.
Kalina Adam 8.roč.
Milán Patrik 8.roč.
Strnová Veronika 8.roč.
Olympiáda v nemeckom jazyku
Kollárová Beáta 8.roč. 2.miesto
Matematická olympiáda - školské kolo
Slobodová Alexandra 9.roč.
Miglierini Michaela 9.roč.
Lachkovič Oliver 5.roč.  
Zámečníková Simona 5.roč.  
Cezpoľný beh - okresné kolo - staršie dievčatá (celkové hodnotenie školy - na 2. mieste )
Buberníková Sára 8.roč. 3.miesto
Baumanová Martina 9.roč. 7.miesto
Hrušíková Lucia 8.roč. 8.miesto
Cezpoľný beh - okresné kolo - starší chlapci
Ďuratný Dominik 9.roč. 13.miesto
Rothberg Daniel 9.roč. 16.miesto
Tučník Aurel 9.roč. 21.miesto
Cezpoľný beh - okresné kolo  - mladšie dievčatá
Zorgovská Gabika 8.roč.
5.miesto
Szilvasiová Lucka 6.roč. 12.miesto
Buberníková Virginia 7.roč. 19.miesto

Cezpoľný beh - okresné kolo  - mladší chlapci 

(celkové hodnotenie školy - na 3. mieste )

Cintula Dušan 7.roč. 7.miesto
Németh Lukáš 5.roč.
9.miesto
Schaller Peter 7.roč.
19.miesto

Hodnotenie súťaží 2005/06

Názov súťaže Okresné kolo Krajské kolo
Zúčastnení žiaci Trieda Umiestnenie Zúčastnení žiaci Trieda Umiestnenie
Fyzikálna olympiáda Daniel Dziuban 9.roč.
4.
Geografická olympiáda Gajdoš Oliver 7.roč.
13.
     
Stolný tenis Kmety Juraj 7.roč. účastníci      
Marko Viktor      
Žilák Oliver      
Rothberg Daniel 8.roč.      
Tichá Laura 9.roč.
2.
     
Lošonská Dominika 7.roč. účastníci      
Kolláriková Marianna      
Zorgovská Gabriela      
Európa v škole - výtvarná časť Andrea Gašparová 6.roč.
2.
     
Európa v škole - literárna časť Marianna Kolláriková 7.roč.
2.
     
Pytagoriáda Tomáš Salíni 7.roč.
7.
     
Klaudia Zorgovská 5.roč.
4.
     
Matematická olympiáda Klaudia Zorgovská 5.roč.
úspeš.riešiteľ
     
Filip Kováč úspeš.riešiteľ      
Daniel Dziuban 9.roč.
2.
Tomáš Salíni 7.roč.
3.
     
Michaela Miglierini 8.roč.
úspeš.riešiteľ
     
Olympiáda v anglickom jazyku Mária Hodálová 9.roč.
1.
Mária Hodálová 9.roč.
1. (postup do celoštátneho kola)
Tomáš Salíni 7.roč.
5.
Basketbal - dievčatá Veiglová Kristína 8.roč. účastníci      
Baumanová Martina      
Lošonská Dominika      
Valachová Petra      
Slobodová Alexandra      
Števlíková Janka      
Tichá Laura 9.roč.      
Hodálová Mária      
Gašparová Andrea 6.roč.      
Buberníková Sára 7.roč.      
Volejbal - chlapci Hrabovský Andrej 8.roč.
4.
     
Tučník Aurel      
Dziuban Daniel 9.roč.      
Ferko Peter      
Medveď Matej      
Poliak Martin      
Rek Jakub      
Schaller Richard      
Zajcev Ruslan      
Cezpoľný beh Lukáš Németh 4.roč. 5.      
Patrik Májovský 5. roč. 14.
Denis Petrovič 10.
Katarína Májovská 1.roč. 12.
Natália Zorgovská 3.roč. 7.      
Štefan Kollár 6.roč. 14.      
Dušan Cintula 13.      
Virgínia Buberníková 20.      
Viktor Marko 7.roč. 12.      
Gabika Zorgovská 21.      
Sára Buberníková 7.roč. 3.      
Július Meszároš 9.roč. 11.      
Ruslan Zajcev 10.      
Daniel Rothberg 8.roč. 18.      
Mária Hodálová 9.roč. 8.      
Petra Valachová 8.roč. 9.      

 

Hodnotenie súťaží 2004/05

Názov súťaže Okresné kolo Krajské kolo
Zúčastnení žiaci Trieda Umiestnenie Zúčastnení žiaci Trieda Umiestnenie
Cezpoľný beh Viktória Feitscherová 4. roč. 4.miesto      
Michal Bojnanský 4.roč. 15.miesto
Róbert Šimončič 4.roč. 9.miesto
Virgínia Buberníková 5.roč. 9.miesto
Peter Schaller 5.roč. 17.miesto
Sára Buberníková 6.roč. 5.miesto
Petra Valachová 7.roč. 8.miesto
Dominik Ďuratný 7.roč. 15.miesto
Mária Hodálová 8.roč. 17.miesto
Peter Ferko 8.roč. 16.miesto
Dáša Magulová 9.roč. 7.miesto
Radko Rigler 9.roč. 6..miesto
Volejbal Peter Ferko, Radko Rigler, Andrej Gazdík, Tomáš Tóth, Vladimír Volf, Tomáš Beniak 8.-9.roč. 3.miesto
Hádzaná Peter Ferko,Daniel Dziuban, Matej Medveď, Radko Rigler, Andrej Gazdík, Tomáš Tóth, Tomáš Beniak 8.-9.roč. 3.miesto      
Atletika: celkové hodnotenie chlapci - 5. iesto, dievčatá - 7.miesto Tomáš Šimončič - guľa 9.roč. 2.miesto      
Dáša Magulová - 800 m 4.miesto      
Martina Perlácová - 300 m 3.miesto      
Andrej Gazdík - 60 m 3.miesto      
Radko Rigler 3.miesto      
Basketbal Matej Medveď, Peter Ferko, Jakub Rek, Martin Poliak, Vladimír Volf, Radko Rigler, Andrej Gazdík, Tomáš Beniak 8.-9.roč. 4.miesto      
Bez umiestnenia sme sa zúčastnili súťaží: Stolný tenis, Minifutbal, Vybíjaná
Olympiáda v anglickom jazyku Sára Buberníková 6.roč.        
Mária Hodálová 8.roč.        
Olympiáda v nemeckom jazyku Donato Moriconi 9.roč. 3.miesto      
Matematická olympiáda Jakub Muravský 3.roč.        
Filip Kováč 4.roč. úspeš.riešiteľ      
Klaudia Zorgovská 4.roč.        
Štefan Kollár 5.roč.        
Tomáš Salíni, Adam Kalina 6.roč.        
Michaela Miglierini 7.roč. úspeš.riešiteľ      
Michal Vicha 8.roč. úspeš.riešiteľ      
Mária Hodálová, Martina Ročeková 8.roč.        
Andrej Gazdík 9.roč. 1.miesto Andrej Gazdík 9.roč. úspeš.riešiteľ
Pytagoriáda Alexandra Slobodová, Michaela Miglierini 7.roč.        
Michal Vicha 8.roč. 1.miesto      
Martin Poliak 8.roč.        
Chemická olympiáda Martin Strna 9.roč. 4.miesto      
Európa v škole - literárna časť Gabriela Zorgovská 6.roč. 2.miesto      
Adam Kalina 6.roč.        
Európa v škole - výtvarná časť Henrieta Aponyiová, Simona Šándorová 1.roč. 3.miesto      
Šaliansky Maťko Beáta Kollárová 6.roč. 3.miesto      
Hviezdoslavov Kubín Simona Zámečníková 3.roč.        
Bruno Húska 4.roč.        
Jakub Rek 8.roč. 3.miesto      
Andrea Gašparová 5.roč.        
Tomáš Salíni 6.roč.        
Slávik Slovenska Kristína Galášová 2.roč. 1.miesto      
Nikola Bilíková 2.roč.        
Hliadka mladých zdravotníkov Daniel Dziuban, Petra Valachová, Alexandra Slobodová, Števlíková Janka 7.-8. roč.        
Hrady a Zámky Jasmine - Veronica Slávik, Samuel Dominik Abraham 1.roč. 2.miesto      
200. výročie H.Ch.Andersena Matej Klačko, Klaudia Zorgovská, Patrik Májovský 4.roč.        
Môj milý čokel 2005 Alfred Rajnic, Róbert Roth, Simona Šándorová, Henrieta Aponyiová, Kristína Charvátová 1.roč.        
Barbora Hlubinová, Camila Kelényová 3.roč.        
Natália Čechová, Nikola Bíliková, Veronika Príkazská, Michal Bojnanský, Michaela Húsková, Nina Matejková 4.roč.        
Súťaž školských časopisov - Škola získala 3.miesto v okrese
Číta každý žiak - Škola získala 2.miesto v okrese a trieda 4.ročníka tiež 2.miesto v umiestnení tried
Televízna súťaž "Postavička z televízneho seriálu" - Žiaci 1.stupňa získali jeno z popredných umiestaní