Verejné obstarávanie

Verejné obstarávanie 2023

P.č. Predmet dodávky Dodávateľ Suma /bez DPH/ € Suma /s DPH/ €
001/2023 Lyž.výcvik ZŠ Chyzopas,sro, 240,-/žiak 240,-/žiak
002/2023 Rekonštr. dievč.toaliet ZŠ príz. Kreator Atelier 9795,36 11754,43
003/2023 Kancelárske potreby ZŠ Ševt 1846,33 2215,59
004/2023 Šk. jedáleň+oprava poškodenej časti fasády ZŠ A+Z REKON 9648,6 11578,32
005/2023 Regenerácia a revitalizácia školského ihriska - areál ZŠ Umělky, s.r.o. 7697,9 9314,46
006/2023 Upratovacie služby Gfservices company
007/2023 Výlet najl.žiaci Juliš Travel
008/2023 ŠvP 4.ročník CK Vidas, sro.
009/2023 Odsávače pár Gastro Trade Sloboda,sro.
010/2023 Maľovanie ŠJ, jedálničky, ... A+Z REKON
Aktuálne výzvy:

Verejné obstarávanie 2022

P.č. Predmet dodávky Dodávateľ
001/2022 rekonštrukcia streš.dažď.žľabu ZŠ (VO prevz. Z MÚ) D&D direct, sro
002/2022 Vybavenie sklad.a diel.priestorov manutan.sk
003/2022 Rekonš.stav.práce (zborovňa, dielnička) A+Z Rekon.
004/2022 Klimatizácia ZŠ MSD Company
005/2022 IT s príslušenstvom Worknet
006/2022 Učebnice cudzie jazyky preskoly.sk
OXICO
007/2022 Učebnice ostatné Aitec
preskoly.sk
Taktik
008/2022 3k.lavice, stoličky, regále K-TEN
009/2022 Obloženie drevenné ZŠ prístavba - oprava a náter Matej Sperger
010/2022 notebooky MŠ Datacomp,sro.
011/2022 El.sporák a el.panvica Gastro Trade Sloboda,sro.
012/2022 Kancelárske potreby ŠEVT, a.s.
013/2022 Hav.situácia potrubia a rozvodu Luxury Service,sro.
014/2022 Toaletné a čistiace potreby Comida, sro.

Verejné obstarávanie 2021

P.č. Predmet dodávky Dodávateľ
001/2021 IT s príslušenstvom Alcasys
002/2021 revízie
elektro+skúšky+porev.opravy
JELL, s.r.o.
003/2021 okná ZŠ Agentúra Gordon,s.r.o.
004/2021 sterilizátory vzduchu LUX Prešov, s.r.o.,
005/2021 učebnice rôzni dodávatelia
006/2021 Dez.čist.a toal.potreby Lamitec
007/2021 Dez.čist.a toal.potreby Comida
008/2021 Dez.mydlová pena Kamiko
009/2021 Respirátory FFP2 Lamitec
010/2021 Dez.čist.a toal.potreby Comida

Verejné obstarávanie 2020

P.č. Predmet dodávky Dodávateľ
001/2020 Zájazd zam.Slovinsko (zo SF) JULIŠ Travel
002/2020 Kamerový systém MŠ Peter Saňa - Eltel
003/2020 Čistiace potreby OfficeDepot
004/2020 Učebnice Orbis Pictus, Aitec, Macmillian
005/2020 Kuchyňa, vestibul ZŠ(vrátn.) Profistav
006/2020 IT s príslušenstvom Alcasys
007/2020 Svietidlá ateliér ZŠ ELTEL
008/2020 Učebné pomôcky predškoláci DAPP-CHPM
009/2020 Dezinfekčné prostriedky proti COVID OfficeDepot
010/2020 Toaletné potreby OfficeDepot
011/2020 Mydl. pena do det.dávkov Kamiko - Hygiene
012/2020 Priestor na MAT a GEO A+Z Rekon
013/2020 Učeb. pomôcky flóra a fauna mentorshop.sk
014/2020 Učebnice SPN,Patria I,Raabe
015/2020 Plyn.kotol (havar.sit.) MŠ Luxury Serices
016/2020 Priestor na SJL a DEJ A+Z Rekon
017/2020 IT s prísluš. (aj z dotácie) Alcasys
018/2020 Dezinf.prostriedky Office Depot
019/2020 Sterilizátory vzduchu LUX Prešov

Verejné obstarávanie 2019

P.č. Predmet dodávky Dodávateľ
001/2019 Zájazd zam.Taliansko (zo SF) JULIŠ Travel
002/2019 exkurzia zam. Zo SF Mária Ondrejková
003/2019 výlet najžiaci Mária Ondrejková
004/2019 viacúčelové prvky ZŠ Millov
005/2019 rek. 2 NP ZŠ A+Z Rekon
006/2019 Klimatizácia MŠ - zrušené
007/2019 rek. Schodisko + miniučebňa + kancelárie PaM ZŠ Jozef Csenkey
008/2019 Oprava altán-zadný dcor A+Z Rekon
009/2019 Rekonštr.dlažba MŠ WHW sro
010/2019 Čistiace prostriedky Office Depot
011/2019 Lyžiarák 7.r. Ski apartmány Makov
012/2019 ŠvP CK Slniečko
013/2019 Žaluzie + dvere Domček Worknet

Verejné obstarávanie 2018

P.č. Predmet dodávky Dodávateľ
001/2018 Revízie elektro YELL, sro.
002/2018 8 ks sušiče rúk toalety ZŠ Office Depot
003/2018 záj.zamestnanci (zo SF) Julištravel
004/2018 rek.práce-šatňa ŠJ, dvere trieda,zadný vchod ZŠ Profistav (nie je platcom DPH)
005/2018 exkurzia pracovníkov Rakúsko (zo SF) Ing. Mária Ondrejková
006/2018 výlet pre najlepších žiakov Slosshof Ing. Mária Ondrejková
007/2018 šatňové skrine ŠJ B2B Partner
008/2018 Kuchynka do žiackej kuchynky ( z grantu) Decodom
009/2018 Stoly a stoličky do žiackej kuchynky (z grantu) IKEA
010/2018 Chladnička do žiackej kuchynky (z grantu) mall.sk
011/2018 stoly rozkladacie ZŠ shopper.sk
012/2018 Šk.lavice+stoličky LINEA SK
013/2018 Rek.šk.kuchyne, prízemia Domčeka a 1 triedy na poschodí ZŠ A+Z Rekon
014/2018 Zriadenie silnoprúdových rozvodov  pre sušiče rúk Peter Saňa - ELTEL
015/2018 LV pre 7.ročník
SKI APARTMANY MAKOV
016/2018 Oprava oplotenia ZŠ Ľ.Takáč
017/2018 Výrub drevín Arbor care
018/2018 Okná šatne ZŠ 1.posch. Agentúra Gordon
019/2018 Rekognaskácia a čistenie žľabov ZŠ s MŠ+drobné opravy ALL WORKS
020/2018 ŠvP 1.st (dotácia 100,--€/žiak) A.T.Team
021/2018 Oprava hav.stavu altánu (zadný dvor ZŠ) A+Z Rekon
022/2018 IT, tonery Worknet
023/2018 El.trojpec RM Gastro - JAZ
024/2018 Svietidlá šk.kuchyňa (aj montáž) Peter Saňa - ELTEL
025/2018 Skrine na mieru MŠ Mgr.R.Kupka - RK INTERIER

Verejné obstarávanie 2017

P.č. Predmet dodávky Dodávateľ
001/2017 lyž.výcvik 7.r. (dotácia) CK Piešťany Tour
002/2017 Švp 1.st. (dotácia100,-/žiak)) CK Slniečko
003/2017 Poľsko, záj.zam. zo SF Julištravel
004/2017 Školské lavice+stoličky K-TEN Kovo
005/2017 Exkurzia zam- ČR zo SF Ondrejková
006/2017 Viacúčelové prvky Millov
007/2017 výlet pre najl.žiakov Ondrejková
008/2017 st.rek.práce prízemie ZŠ A+Z Rekon
009/2017 Náplne do detských dávk. Kamiko
010/2017 Obklad stien- chodba ZŠ Millov
011/2017 IT s príslušenstvom Worknet
012/2017 stav.práce - maliarske Jurinec 
013/2017 stav.práce- fasada Domč.+ost. A+Z Rekon
014/2017 Švp 1.st. (dotácia-100,-/žiak) A.T.Team
015/2017 keramická pec keramicke-pece.sk
016/2017 lyž.výcvik 7.r.2018 (dotácia) CK Piešťany Tour
017/2017 renovácia a modernizácia zabezp.zariadenia ELTEL
018/2017 Dávkovače + náplne do detských toaliet Kamiko
019/2017 opr. prístrešku+siete na okná PROFISTAV
020/2017 nábytok IKEA
021/2017 čistiace potreby Office Depot
022/2017 žalúzie Profi-Team
023/2017 toaletné potreby Swing gastro, sro

Verejné obstarávanie 2016

P.č. Predmet dodávky Dodávateľ
001/2016 Lyž.výcvik pre 9. roč. (8 žiak.) Slniečko
002/2016 Stôl s úl.systémom ŠJ Šajmír
003/2016 IT  Worknet 
004/2016 lavičky ZŠ kovonábytok
005/2016 umývačka riadu MŠ jaz
006/2016 ŠvP 3.r. AT TEAM
007/2016 Výrub, orez, posudok MŠ Wagner
008/2016 rek.práce šk.kuchyna A+Z Rekon
009/2016 oprava a doplnenie kabeláže Worknet 
010/2016 čistiace prostriedky  Office Depot
011/2016 zájazd zamestn.( Zo SF) JULIŠ TRAVEL 
012/2016 doprava do ŠvP 4.r. Mittheiss
013/2016 vylet deti Eckartsau Ondrejková
014/2016 učebnice ANJ ad rem
015/2016 servis kotlov mš luxury services
016/2016 čistenie kanal., lap.tukov a šácht IN-kanál
017/2016 voskovky agentura-208.sk
018/2016 exkurzia zam., d.ú. Ondrejková
019/2016 rekonštrukčné práce ZŠ Profistav
020/2016 učebnice NEJ oxico
021/2016 preliezky det.drev.ihriska - Smajlik
022/2016 učebnice ANJ AD REM
023/2016 kanc.potreby ševt
024/2016 čist.prostriedky Office Depot
025/2016 mydl.pena det.dávk. 20 ks Drogéria u Kovára
026/2016 okná ZŠ Gordon agentura
027/2016 stoličky zborovňa novynabytok.sk
028/2016 vitrína uzamykateľná ZŠ Šajmír
029/2016 škrabka ŠJ gastrorex
030/2016 školské lavice a stoličky Linea
031/2016 detské kroje Kolibáčik Parta - SĽU
032/2016 rek.práce šk.kuchyna-pivn.pr. Juraj Jurinec
033/2016 uprat.stroje s prísl.-  Zš MŠ Yves a Soreco Slovakia
034/2016 dvojkr. vchod.dvere do ŠJ R-G Plast
035/2016 rek. bránového systému MŠ Jozef Morávek
036/2016 autobus.doprava pre MŠ  Dominiq
037/2016 trakt.kosačka pre MŠ ajtech.sk

Verejné obstarávanie 2015

P.č. Predmet dodávky Dodávateľ
001/2015 Pož.technik HAPOSIS
002/2015 Plech. skrine do archívu KWESTO
003/2015 Revízie elektro JELL
004/2015 Revízie bleskozvodov JELL
005/2015 Deratizácia Juráček
006/2015 Nás.skrinky ZŠ, pos.dvere MŠ Šajmír
007/2015 Stav.práce - šatne, maliar.pr.... A+Zrekon
008/2015 Fitnessprvky (projekt PR MČ BA NM) zrušené MARO
009/2015 Tonery ZŠ Alcasys Slovakia
010/2015 Kancel. potreby ŠEVT
011/2015 Zájazd Taliansko (zo SF) Limousine servis
012/2015 Posypová soľ technickaposypovasol.sk
013/2015 Výp.technika pre MŠ Krugel EXIM
014/2015 Tonery MŠ FINSTRA
015/2015 pojazdný stolík výdajňa MŠ KEMA
016/2015 Zrkadlový paraván Activity promotion
017/2015 Mydlová pena ZŠ Drog.u Kovára
018/2015 Linoleum MŠ (nezrek.časť) SIMAO
019/2015 Čistiace potreby Office DEPOT
020/2015 3 ks Int.tabule MŠ jump in
021/2015 3 ks Int.tabule ZŠ AP Media
022/2015 Altán na šk.dvor DOORSTONE
023/2015 Učebnice ANJ AD REM 
024/2015 Exkurzia Viedeň žiaci Ondrejková
025/2015 Exkurzia Viedeň zamestnanci Ondrejková
026/2015 učebnice NEJ Klett
027/2015 Sušič rúk Energoprogres
028/2015 Výrub breza ZŠ zrušené RONDO
029/2015 plynová stolička ŠJ Gastrorex
030/2015 vitrína vestibul zš Šajmír
031/2015 USB creocom
032/2015 Vybavenie ŠJ - drez, umývadlo.. Gastrorex
033/2015 stav.práce - ŠJ Profi Team
034/2015 Orez, výrub, posudok MŠ GARTEN
035/2015 sklen. stena-výplň ZŠ, vitrína Šajmír
036/2015 Oprava hav.stavu prístrešku Malik
037/2015 Linoleum ZŠ (nezrek.časť) Bruder
038/2015 Tabuľa 6.r. Školex
039/2015 Hračky MŠ - pružné kocky EDUXE
040/2015 chýb.učebnice NEJ 1.st. OXICO
041/2015 lyžiarsky kurz 7.r. CK Piešťany
042/2015 toal.potreby office DEPOT
043/2015 okná ZŠ Gordon 
044/2015 kuch.doplnky ŠJ + výd. MŠ KEMA
045/2015 Mydlová pena ZŠ Drog.u Kovára
046/2015 Tabuľa 3.r. Tabela sro
047/2015 Svp 4.r. ubyt.+strava A.T.team,sro

Verejné obstarávanie 2014

PORADOVÉ.Č. PREDMET DODÁVKY DODÁVATEĽ TYP TERMÍN PONUKY DÁTUM ZVEREJNENIA
043/2014 tablety+ prísl. IT int.učebňa Worknet,sro.
042/2014 náb. vybavenie int.učebne AB system Slovakia,sro
041/2014 5 ks náb.zostavy do MŠ IKEA
040/2014 výp.technika do int. učebne Alcasys Slovakia
039/2014 13 ks del.stienky do toaliet MŠ baribal.sk
038/2014 vybavenie vydajne ŠJ v MŠ celonerezový,i prac.stoli, policami, regálmi GastroRex, sro.
037/2014 inter.tabuľa  s prísl. pre MŠ IVEKO, sro.
036/2014 kuch.doplnky do výdaj. ŠJ v MŠ Sving Gastro, sro.
035/2014 4 ks šk. tabuľa Školex, sro.
034/2014 rekonštrukcia, inter. Učebňa Profi - Team, sro.
033/2014 mydl.pena Jumicol. Sro.
032/2014 uč.pomôcky TEV sportisimo SK, sro.
031/2014 posypová soľ palkov, s.r.o.
030/2014 kuch.robot MŠ henry.sk
029/2014 chladnička MŠ mall.sk
028/2014 drvička odpadu MŠ luxusnielektro.cz
027/2014 umývačka riadu MŠ andreashop
026/2014 izolácia žľabu ZŠ Tibor Malík
025/2014 Deratizačné služby Juráček - SDS §9 ods.9 Z.č. 25/2006
024/2014 Umýv. a opl. prostr. ŠJ Gastrorex §9 ods.9 Z.č. 25/2006
023/2014 Rek.vytop. Domčeka A+Z Rekon §9 ods.9 Z.č. 25/2006
022/2014 Plyn SPP §9 ods.9 Z.č. 25/2006
021/2014 Dvere 12 ks do soc. zar. ZŠ Merkury Market §9 ods.9 Z.č. 25/2006
020/2014 Kľučky do soc.zar. ZŠ 12 ks TOPOS, s.r.o. §9 ods.9 Z.č. 25/2006
019/2014 školské lavice a stoličky 10 zostáv K-TEN, s.r.o. §9 ods.9 Z.č. 25/2006
018/2014 rek.toaliet ZŠ, nová soc.zar., pokladka podlahy, strieška nad zad.vchod, vetranie ŠJ UPZOS Facuna §9 ods.9 Z.č. 25/2006
017/2014 piesok do pieskoviska

ALAS Slovakia, s.r.o.

§9 ods.9 Z.č. 25/2006
016/2014 mydlová pena do det.toaliet Tvojadrogeria.sk §9 ods.9 Z.č. 25/2006
015/2014 WC sedátka ZRUŠENÉ AQUA-SANITA, sro §9 ods.9 Z.č. 25/2006
014/2014
Knihy detské Knihy pre kažého - RETRO §9 ods.9 Z.č. 25/2006
013/2014 Exkurzia zam. Hofburg RIA - Ondrejková §9 ods.9 Z.č. 25/2006
012/2014 Kanc.papier, perá ŠEVT §9 ods.9 Z.č. 25/2006
011/2014 Farba  Farlesk §9 ods.9 Z.č. 25/2006
010/2014 ZOO Viedeň najl.žiaci MT-TOUR §9 ods.9 Z.č. 25/2006
009/2014 Rek.iIhrisko + areál ZŠ A+Z Rekon §9 ods.9 Z.č. 25/2006
008/2014 Drev.hranoly ZŠ Drevotrade §9 ods.9 Z.č. 25/2006
007/2014 Zájazd zam. Karl.Vary AZAD §9 ods.9 Z.č. 25/2006
006/2014 zájazd do Nemecka pre pracovníkov ZŠsMŠ hradeného sčasti zo SF sumou 100,00eur/zamestnanec (zrušené) §9 ods.9 Z.č. 25/2006 28.2.2014 21.2.2014
005/2014
Dodávka a montáž audiovrátnika pre budovu ZŠ
KRUGEL EXIM, s.r.o. §9 ods.9 Z.č. 25/2006 19.02.2014 12.02.2014
004/2014
Revízia elektroinštalácie, spotrebiče nad 300V+malé spotrebiče ZŠ
JELL §9 ods.9 Z.č. 25/2006 11.02.2014 05.02.2014
001/2014 Služby pož.technika HAPOSIS §9 ods.9 Z.č. 25/2006 10.01.2014 02.01.2014
002/2014 Dodávka tonerov  ZŠ,MŠ towdy,a.s. §9 ods.9 Z.č. 25/2006 30.01.2014 22.01.2014
003/2014 Havária toaliet MŠ AZ Kanalservis §9 ods.9 Z.č. 25/2006 23.01.2014 22.01.2014

Verejné obstarávanie 2013

PORADOVÉ Č. PREDMET TYP DODÁVATEĽ TERMÍN PONUKY DÁTUM ZVEREJNENIA
001/2013 Kabeláž k datapr. ZŠ §102 Z.č. 25/2006 Worknet,s.r.o.    
002/2013 Zájazd Taliansko/SF50,-eur/os. §102 Z.č. 25/2006 Vieratour    
003/2013 Zájazd Viedeň deti §102 Z.č. 25/2006 Ondrejková RIA    
004/2013 Notebook do ŠJ §102 Z.č. 25/2006 Worknet,s.r.o.    
005/2013 Trezor ZŠ §102 Z.č. 25/2006 Krugel exim, sro.    
006/2013 Lehátka MŠ §102 Z.č. 25/2006 nomiland.sk    
007/2013 Kryty radiátorov,obloženie stien-telocv. ZŠ §102 Z.č. 25/2006 Stefanik A+Z REKON    
008/2013 Sedacie zostavy §102 Z.č. 25/2006 Baumax    
009/2013 náplne do det.dávkovačov ZŠ §102 Z.č. 25/2006 kamiko.sk    
010/2013 uč.zápisníky §102 Z.č. 25/2006 ŠEVT,a.s.    
011/2013 šk.lavice,stoličky ZŠ §102 Z.č. 25/2006 K-TEN,sr.o.    
012/2013 knižnica, prac.stôl,.. ZŠ §102 Z.č. 25/2006 IKEA    
013/2013 mal.práce, ŠJ §102 Z.č. 25/2006 Stefanik A+Z REKON    
014/2013 tonery §9 ods.9 Z.č. 25/2006 Tonerink 11.7.2013 4.7.2013
015/2013 prac.stôl kanc. ZŠ §9 ods.9 Z.č. 25/2006 Komandor 12.7.2013 8.7.2013
016/2013 det.matrace MŠ §9 ods.9 Z.č. 25/2006 babyhit.cz 19.7.2013 15.7.2013
017/2013 kanc.nábytok ZŠ §9 ods.9 Z.č. 25/2006 b2bpartner 9.9.2013 3.9.2013
018/2013 prac.stoly ŠJ §9 ods.9 Z.č. 25/2006 Gastrorex, s.r.o. 11.9.2013 5.9.2013
019/2013 skrine ZŠ §9 ods.9 Z.č. 25/2006 b2bpartner 19.9.2013 13.9.2013
020/2013 Knižnica+obchodík ZŠ §9 ods.9 Z.č. 25/2006 Millov Interier 2.10.2013 25.9.2013
021/2013 Stoličky 60 ks ŠJ §9 ods.9 Z.č. 25/2006 temponabytok.sk 4.10.2013 30.9.2013
022/2013 prac.stoly kabinet sj 2 ks §9 ods.9 Z.č. 25/2006 moebelix.sk 11.10.2013 7.10.2013
023/2013 plast.tabule ŠJ §9 ods.9 Z.č. 25/2006 Textilprint, s.r.o. 21.10.2013 15.10.2013
024/2013 výp.techika + prísl. §9 ods.9 Z.č. 25/2006 Europea ES, s.r.o. 25.10.2013 21.10.2013
025/2013 kužele TEV §9 ods.9 Z.č. 25/2006 Košík, sr.o 8.11.2013 4.11.2013
026/2013 posypová soľ §9 ods.9 Z.č. 25/2006 posypovasol.sk 8.11.2013 4.11.2013
027/2013 drez,drvička,prac. stôl §9 ods.9 Z.č. 25/2006 KEMA sro. 8.11.2013 4.11.2013
028/2013 bezp.projekt §9 ods.9 Z.č. 25/2006 Positive ICM, sro. 11.11.2013 5.11.2013
029/2013 oprava elektro §9 ods.9 Z.č. 25/2006 Jell 13.11.2013 5.11.2013
030/2013 kanc.potreby §9 ods.9 Z.č. 25/2006 OFFICE DEPOT, s.r.o. 15.11.2013 11.11.2013
031/2013 okná ZŠ §9 ods.9 Z.č. 25/2006 Ag. Gordon 15.11.2013 11.11.2013
033/2013 tonery §9 ods.9 Z.č. 25/2006 towdy.sk 15.11.2013 11.11.2013
032/2013 tabuľa DUBNO §9 ods.9 Z.č. 25/2006 Školex 18.11.2013 12.11.2013
034/2013 ner.chladnička §9 ods.9 Z.č. 25/2006 andreashop.sk 18.11.2013 12.11.2013
035/2013 rek.kupelne a toal. MŠ §9 ods.9 Z.č. 25/2006 Ing.Milan Varga 22.11.2013 15.11.2013
0362013 mot.píla MŠ §9 ods.9 Z.č. 25/2006 abcnaradie.sk 22.11.2013 18.11.2013
037/2013 Abeceda - záv.pvc tabule §9 ods.9 Z.č. 25/2006 PUBLICOM, sro. 25.11.2013 19.11.2013
038/2013 Taniere,..ŠJ §9 ods.9 Z.č. 25/2006 gastro-galaxi 27.11.2013 21.11.2013
039/2013 CD prehrávače ZŠ+ 2ks MŠ §9 ods.9 Z.č. 25/2006 alza.sk 27.11.2013 21.11.2013
040/2013 knihy SJL 1 §9 ods.9 Z.č. 25/2006 literama.sk 27.11.2013 21.11.2013
041/2013 knihy SJL 2 §9 ods.9 Z.č. 25/2006 skolsky portal.sk 27.11.2013 21.11.2013
042/2013 pomôcky fyzika §9 ods.9 Z.č. 25/2006 skola.sk 27.11.2013 21.11.2013
043/2013 pomôcky tev - florbal §9 ods.9 Z.č. 25/2006 Florbalcenter 28.11.2013 22.11.2013
044/2013 pomôcky hubelino ms §9 ods.9 Z.č. 25/2006 Pro Solutions 4.12.2013 28.11.2013
045/2013 pomôcky didaktické ms §9 ods.9 Z.č. 25/2006 stiefel 6.12.2013 2.12.2013
046/2013 snehová fréza+vysavač lístia §9 ods.9 Z.č. 25/2006 mountfield 6.12.2013 2.12.2013
047/2013 mulčovacia kosačka §9 ods.9 Z.č. 25/2006 mountfield 18.12.2013 12.12.2013