A K T U A L I T Y :


Vážení rodičia,

vzhľadom na zlepšujúci sa vývoj epidemickej situácie COVID-19 Vám dávame do pozornosti, že od štvrtka 21. apríla 2022 sa zmierňujú opatrenia v oblasti prekrytia dýchacích ciest a domácej karantény úzkych kontaktov.

Na základe Vyhlášky ÚVZ SR č. 32/2022, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest, sa ruší povinnosť prekrytia horných dýchacích ciest  použitím respirátora / rúška v spoločných priestoroch školy a školského zariadenia.

Na základe Vyhlášky ÚVZ SR č. 33/2022, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k izolácií osôb pozitívnych na ochorenie COVID-19 a karanténe osôb, ktoré prišli do úzkeho kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie COVID-19, po úzkom kontakte s osobou pozitívnou na ochorenie COVID-19 nebude potrebné nastúpiť automaticky do karantény.

S pozdravom
Ing. Zuzana Salíniová
riaditeľka ZŠ s MŠ
Základná škola s materskou školou
Jeséniova 54
Bratislava
831 01

Č.t.0911 739645, 02/54654594
E-mail: riaditelka.jeseniova@gmail.com
www.zsjeseniovaba.edu.sk
________________________________

Vážení rodičia,
dovoľujeme si Vás informovať o nových rozhodnutiach ministra školstva a aktualizácii Školského semaforu:
Jedná sa najmä o nasledovné zmeny:
Domáca karanténa sa neaplikuje pri kontakte s pozitívnym spolužiakom v triede. Namiesto karantény sa zavádza nosenie respirátora/rúška po dobu 10 dní od posledného kontaktu s pozitívnou osobou v triede pri zachovaní prezenčnej výučby a izolácii iba u pozitívnej osoby (izolácia ostáva zachovaná). Dôrazne dodržiavať po izolácii nosenie respirátora po dobu 5 dní.
Zrušenie povinnosti nosenia rúšok v triedach, naďalej nosenie v spoločných priestoroch (povinnosť nosiť po izolácii respirátor). Nakoľko však aj momentálne je pozitívnych viacero našich žiakov aj zamestnancov, doporučujeme nosenie rúšok aj v triedach.

Zároveň v prílohe opätovne zasielame "Vyhlásenie o bezpríznakovosti", ktoré žiaci v pondelok odovzdajú pri nástupe do školy.
Prajem pekný zvyšok prázdnin,
s pozdravom

Ing. Zuzana Salíniová
riaditeľka ZŠ s MŠ
Základná škola s materskou školou
Jeséniova 54
Bratislava
831 01

Č.t.0911 739645, 02/54654594
E-mail: riaditelka.jeseniova@gmail.com
www.zsjeseniovaba.edu.sk
-------------------------------------------------
Vážení rodičia,
oznamujeme Vám, že z dôvodu včera nahlásenej pozitivity (Ag samotest) žiaka 4.A je dotknutá trieda v karanténe.
Taktiež sú momentálne v karanténe aj 4 triedy MŠ.
O ďalších zmenách v súvislosti  so zmenami v karanténe Vás budeme informovať po vydaní príslušnej vyhlášky ÚVZ a aktualizácii Školského semaforu.
Všetkým našim žiakom prajeme príjemné jarné prázdniny.
S pozdravom
Ing. Zuzana Salíniová
riaditeľka ZŠ s MŠ
Základná škola s materskou školou
Jeséniova 54
Bratislava
831 01

Č.t.0911 739645, 02/54654594
E-mail: riaditelka.jeseniova@gmail.com
www.zsjeseniovaba.edu.sk
---------------------------------------------------
Vážení rodičia,
oznamujeme Vám, že v triede 3.A boli pozitívne testované 2 deti , trieda bude v karanténe  do 21.2. 2022  vrátane a vzdeláva sa dištančne. V triede 5.A bolo pozitívne testované 1 dieťa, trieda bude v karanténe do 22.2.2022 vrátane . Žiaci ktorí majú výnimku z karantény (očkovaní a  prekonaní v lehote) pokračujú naďalej v prezenčnej forme výučby v škole,ostatní sa vzdelávajú dištančne podľa pokynov vyučujúcich.
V karanténe sú aj už včera avizované   triedy 6.A  do 21.2.2022  a  7.A do 20.2.2022 , kde taktiež prebieha kombinovaná forma výučby.
Ďakujeme za pochopenie pri dodržiavaní platnej legislatívy. Predmetné pravidlá ohľadom izolácie a karantény si nestanovila samotná škola, vieme, že je to vyčerpávajúce pre všetkých žiakov a ich  rodičov. Taktiež my (zamestnanci školy)   musíme non-stop reagovať na neľahké situácie, ktoré vznikajú po nahlásení pozitivity žiaka často neskoro večer alebo skoro ráno. Zároveň si všetci uvedomujeme  že dištančná forma výučby nemôže stopercentne nahradiť prezenčnú formu a sociálne kontakty...
Pripomíname, že s najväčšou pravdepodobnosťou po jarných prázdninách budú zostávať doma už len pozitívne testované deti, o schválení príslušnej vyhlášky ÚVZ a aktualizácii Školského semaforu  Vás budeme informovať.
Určite sa už všetci tešíme na návrat do "normálu",
s pozdravom
Ing. Zuzana Salíniová
riaditeľka ZŠ s MŠ
Základná škola s materskou školou
Jeséniova 54
Bratislava
831 01

Č.t.0911 739645, 02/54654594
E-mail: riaditelka.jeseniova@gmail.com
www.zsjeseniovaba.edu.sk
--------------------------------------------------
Vážení rodičia,
oznamujeme Vám, že v triede 6.A bola pozitívne testovaná žiačka (Ag test), trieda bude v karanténe od 17.2. do 21.2. 2022  vrátane. Žiaci ktorí majú výnimku z karantény-
očkovaní a  prekonaní v lehote pokračujú naďalej v prezenčnej forme výučby v škole.Ostatní sa vzdelávajú dištančne podľa pokynov vyučujúcich.
Pripomíname, že v karanténe do 20.2.2022  je aj trieda 7.A, kde taktiež prebieha kombinovaná forma výučby.
S pozdravom
Ing. Zuzana Salíniová
riaditeľka ZŠ s MŠ
Základná škola s materskou školou
Jeséniova 54
Bratislava
831 01

Č.t.0911 739645, 02/54654594
E-mail: riaditelka.jeseniova@gmail.com
www.zsjeseniovaba.edu.sk
--------------------------------------------------
Vážení rodičia,
oznamujeme Vám, že dnes nastupuje do karantény trieda 7.A, rodičia dnes ráno oznámili pozitivitu svojho dieťaťa  (PCR), ktoré bolo  včera v škole. Dotknutá trieda bude v karanténe do 20.2.2022 vrátane, vyučovanie prebieha hybridnou formou,
s pozdravom
Ing. Zuzana Salíniová
riaditeľka ZŠ s MŠ
Základná škola s materskou školou
Jeséniova 54
Bratislava
831 01

Č.t.0911 739645, 02/54654594
E-mail: riaditelka.jeseniova@gmail.com
www.zsjeseniovaba.edu.sk
---------------------------------------------------
Vážení rodičia,
dovoľujeme si Vám oznámiť, že z dôvodu pozitivity žiakov z 1.B,6.B, 9.A budú dotknuté triedy v karanténe do 16.2.2022 vrátane. Výchovno-vzdelávací proces prebieha hybridnou formou, tj. žiaci s výnimkami z karantény sa vzdelávajú prezenčne, ostatní dištančne.
Pripomíname, že momentálne máme v karanténe aj ďalšie (už nahlásené) triedy: 1.A, 5.SA a 7.A, kde taktiež prebieha VVP hybridnou formou.
S pozdravom
Ing. Zuzana Salíniová
riaditeľka ZŠ s MŠ
Základná škola s materskou školou
Jeséniova 54
Bratislava
831 01

Č.t.0911 739645, 02/54654594
E-mail: riaditelka.jeseniova@gmail.com
www.zsjeseniovaba.edu.sk

---------------------------------------------------------
Vážení rodičia,
dovoľujeme si Vás informovať, že z dôvodu nahlásenia pozitivity v 1.A (PCR test) a v 5.A (Ag samotest s príznakmi), budú predmetné triedy v karanténe  do 15.2.2022 vrátane a vzdelávanie bude prebiehať hybridnou formou (žiaci s výnimkami z karantény - prezenčné vzdelávanie, ostatní - dištančné vzdelávanie).
Pripomíname, že v karanténe do 14.2.2022 vrátane je aj 7.A, kde taktiež prebieha hybridné vzdelávanie.


S pozdravom
Ing. Zuzana Salíniová
riaditeľka ZŠ s MŠ
Základná škola s materskou školou
Jeséniova 54
Bratislava
831 01

Č.t.0911 739645, 02/54654594
E-mail: riaditelka.jeseniova@gmail.com
www.zsjeseniovaba.edu.sk
----------------------------------------------------------
Vážení rodičia,
dovoľujeme si Vám oznámiť, že včera večer nám bola nahlásená pozitivita žiačky 7.A (Ag samotest), trieda bude do 14.2.2022 vrátane v karanténe. V dotknutej triede prebieha hybridné vyučovanie, žiaci s výnimkou (OP) sa vzdelávajú prezenčne, ostatní dištančnou formou,
s pozdravom
Ing. Zuzana Salíniová
riaditeľka ZŠ s MŠ
Základná škola s materskou školou
Jeséniova 54
Bratislava
831 01

Č.t.0911 739645, 02/54654594
E-mail: riaditelka.jeseniova@gmail.com
www.zsjeseniovaba.edu.sk
----------------------------------------
Vážení rodičia,
dovoľujeme si Vás upozorniť na dnešnú aktualizáciu Školského semforu https://www.minedu.sk/skolsky-semafor/.
V prílohe zasielame "Vyhlásenie o bezpríznakovosti" (ak bola dochádzka žiaka prerušená 3 a viac dní, teda  každý žiak odovzdá pri nástupe 7.2.2022) a "Čestné vyhlásenie o pozitivite Ag samotestu"
Citujeme:
Manuál je aktualizovaný k 4. 2. 2022 z dôvodu potreby spresnenia postupov ukončovania izolácie (vrátane návratu žiakov k fyzickej aktivite po izolácii) a karantény detí a žiakov a upresnenia výnimky z karantény pre účel návštevy školy, školského zariadenia a mimovyučovacích aktivít. Za účelom výnimky z karantény v škole, v školskom zariadení a pri mimovyučovacích aktivitách môže rodič predkladať „Čestné vyhlásenie o pozitivite antigénového samotestu na ochorenie COVID-19 a o absolvovaní izolácie“ (Príloha č. 4a). 
Najdôležitejšie zmeny:
Výnimku z karantény v prípade výskytu osoby pozitívnej na ochorenie COVID-19 v škole, v školskom zariadení a pri mimovyučovacích aktivitách si môžu uplatniť:
- žiaci, ktorí prekonali ochorenie COVID-19 za posledných 180 dní na základe pozitívneho výsledku:
- Ag samotestu a po ukončení izolácie, ktorá bola pod dohľadom všeobecného lekára pre deti a dorast. Rodič v takomto prípade môže škole, školskému zariadeniu a pri mimovyučovacích aktivitách predložiť „Čestné vyhlásenie o pozitivite antigénového samotestu na ochorenie COVID-19 a o absolvovaní izolácie“ (Príloha č. 4a),
- Ag testu vykonaného v MOM alebo u všeobecného lekára pre deti a dorast (pokiaľ to lekár vie zabezpečiť),
- PCR testu.
- kompletne zaočkovaní žiaci alebo žiaci kompletne zaočkovaní a zároveň majú posilňovaciu (booster) dávku.
Za žiaka môže rodič oznámiť škole výnimku z karantény predložením „Oznámenie o výnimke z karantény“(Príloha č.2).
Lekár nevydáva potvrdenie o ukončení izolácii a karantény a ani o výnimke z karantény.

5. V prípade pozitívneho výsledku Ag samotestu môže rodič po ukončení domácej izolácie svojho dieťaťa predložiť škole, školskému zariadeniu a pri mimovyučovacích aktivitách
„Čestné vyhlásenie o pozitivite Ag samotestu na ochorenie COVID-19 a o absolvovaní izolácie“ (Príloha č. 4a). Na základe tohto čestného vyhlásenia bude mať žiak výnimku
z karantény
iba v škole, v školskom zariadení a pri mimovyučovacích aktivitách v prípade, že príde do úzkeho kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie COVID-19.
6. Pokiaľ bol žiak v izolácii na základe pozitívneho výsledku Ag samotestu, dôrazne odporúčame pri návrate do školy (večer alebo ráno pred nástupom) absolvovanie Ag
samotestu, aby sa minimalizovalo riziko prenosu nákazy na pôdu školy. Žiak nastupuje do školy iba v prípade negatívneho výsledku Ag samotestu.
7. Pri návrate do školy sa nevyžaduje potvrdenie o ukončení izolácie od lekára, rodič predloží iba „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ (Príloha č. 1)


Prajem pekný víkend
s pozdravom
Ing. Zuzana Salíniová
riaditeľka ZŠ s MŠ
Základná škola s materskou školou
Jeséniova 54
Bratislava
831 01

Č.t.0911 739645, 02/54654594
E-mail: riaditelka.jeseniova@gmail.com
www.zsjeseniovaba.edu.sk

-----------------------------------------
Vážení rodičia,
dovoľujeme si Vám oznámiť, že včera nám bol nahlásený  Ag samotest žiaka 1.B (v škole naposledy 31.1.2022), trieda prešla do karantény do 5.2.2022 vrátane a prebieha dištančné vyučovanie.
Taktiež nám bola dnes ráno nahlásená pozitivita Ag testom žiakov 3.B (naposledy v škole v stredu 2.2.2022), trieda prešla do karantény do 7.2.2022 vrátane, vyučovanie prebieha dištančnou formou,
aktuálne máme v karanténe ešte 8.A (žiaci s výnimkou z karantény sú v škole),
s pozdravom
Ing. Zuzana Salíniová
riaditeľka ZŠ s MŠ
Základná škola s materskou školou
Jeséniova 54
Bratislava
831 01

Č.t.0911 739645, 02/54654594
E-mail: riaditelka.jeseniova@gmail.com
www.zsjeseniovaba.edu.sk
-----------------------------------
Vážení rodičia,
dovoľujeme si Vám oznámiť, že z dôvodu včera večer nahlásenej pozitivity (Ag samotest) žiaka 8.A , je táto trieda v karanténe do 5.2.2022. V triede prebieha hybridné vyučovanie, žiaci s výnimkou z karantény sa zúčastňujú prezenčnej výučby. Momentálne je teda v karanténe 8 z 15 tried,
s pozdravom
Ing. Zuzana Salíniová
riaditeľka ZŠ s MŠ
Základná škola s materskou školou
Jeséniova 54
Bratislava
831 01

Č.t.0911 739645, 02/54654594
E-mail: riaditelka.jeseniova@gmail.com
www.zsjeseniovaba.edu.sk
-------------------------------
Vážení rodičia,
k dole uvedenému mailu si dovoľujeme doplniť nasledovnú informáciu?
Dnes nám nahlásil zákonný zástupca pozitivitu svojho dieťaťa, žiaka 6.B (naposledy v škole vo štvrtok, 27.1.2022). Z tohto dôvodu bude dotknutá trieda v karanténe do 1.2.2022 vrátane, vzdelávanie bude po konzultácii s rodičmi žiakov prebiehať dištančne,
s pozdravom
Ing. Zuzana Salíniová
riaditeľka ZŠ s MŠ
Základná škola s materskou školou
Jeséniova 54
Bratislava
831 01

Č.t.0911 739645, 02/54654594
E-mail: riaditelka.jeseniova@gmail.com
www.zsjeseniovaba.edu.sk

-------------------------

Dobrý deň,

dovoľujeme si Vám oznámiť, že z dôvodu pozitivity pedagogického zamestnanca budú triedy 4.A, 4.B a 5.A v karanténe do 1.2.2022 vrátane, výučba bude po dohode aj s rodičmi žiakov, ktorí predložili výnimku z karantény, prebiehať dištančnou formou.

Nakoľko sa v MŠ  vyskytli ďalší dvaja pedagogickí  zamestnanci s príznakmi covidu (naposledy v práci v stredu 26.1.2022), posúvame karanténu 4 tried ( Lienky, Žabky, Veveričky  Ježkovia) až do 31.1.2022 vrátane. Zostávajúce dve triedy nastúpia 31.1.2022.

Momentálne máme pozitívnych, príp.chorých 4 pedagogických zamestnancov MŠ, 1 ZŠ ,2 ŠJ, 8 žiakov ZŠ a 12 MŠ,

držte sa v zdraví,

s pozdravom
Ing. Zuzana Salíniová
riaditeľka ZŠ s MŠ
Základná škola s materskou školou
Jeséniova 54
Bratislava
831 01

Č.t.0911 739645, 02/54654594
E-mail: riaditelka.jeseniova@gmail.com
www.zsjeseniovaba.edu.sk

--------------------------------------------
Vážení rodičia,
dovoľujeme si Vás upozorniť na aktualizáciu Školského semaforu: https://www.minedu.sk/skolsky-semafor/, platnú od 25.1.2022, v zmysle ktorej sa napr. dĺžka karantény znižuje na 5 dní. Všetky zmeny sú vyznačené červenou farbou,

-------------------------------------
Dobrý deň,
včera večer  nám bola nahlásená pozitivita (Ag test) žiaka 6.A. Dotknutá trieda  bude v karanténe do 27.1.2022 vrátane a vzdelávanie bude prebiehať dištančnou formou.
Máme momentálne teda v karanténe a na dištančnom vzdelávaní už 6 tried z 15, a to 1.A, 3.A, 3.B,4.B,6.A a 8.A+ 5 pedagogických pracovníkov  + 1 pedagogický pracovník je doma so svojim maloletým dieťaťom, ktoré je v karanténe. Dnes teda vypadli z vyučovacieho procesu ďalší dvaja pedagógovia. Na základe uvedených skutočností bude vyučovanie do 21.1.2022 skrátené na 5 vyučovacích hodín a taktiež budú zmeny v rozvrhu, bližšie informácie obdržíte od svojich triednych učiteľov.
Ďakujeme za pochopenie,
s pozdravom
Ing. Zuzana Salíniová
riaditeľka ZŠ s MŠ
Základná škola s materskou školou
Jeséniova 54
Bratislava
831 01

Č.t.0911 739645, 02/54654594
E-mail: riaditelka.jeseniova@gmail.com
www.zsjeseniovaba.edu.sk