INFORMAČNÉ OKIENKO


Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% (3%) zaplatenej dane
za zdaňovacie obdobie 2022

Ak chcete venovať 2% z daní pre organizáciu ŠKOLA KOLIBA, budete potrebovať nasledovný formulár

FORMULÁR v PDF

Adresa: Jeséniova 54, 83101 Bratislava-mestská časť Nové Mesto

IČO: 42357209

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK5102000000003391722951 / kód banky: 200 (VÚB banka, a.s.)Prevádzkový poriadok
Prevencie_proti_pedikuloze_1_,
Prevadzkovyporiadok2-ok,
Dodatok c. 1 k Prev. poriadku,
Dodatok c.2 k Prev.poriadku,
Dodatok c.3 k Prev.poriadku,
Dodatok c.4 k Prev.poriadku od 16.9,
Aktual. c. 1 k Dodatok c.4 k Prev.poriadku 5.10,
Aktual. c. 2 k Dodatok c.4. k 12.10,
Aktualizacia c. 3 k Dodatok c.4 k 26.10,
Aktualizacia c. 4 k Dodatok c.4 k 26.10,
Dodatok c.5 k Prev.poriadku od 2.9.2021,
Aktualizacia 2021-22


Organizačný poriadok

Organizacny_poriadok_102019,
Dodatok k Organizacny_poriadok_102019,
Aktual. c. 1 k Dodatok 3 k Organizacny_poriadok_102019,
Dodatok 2 k Organizacny_poriadok_102019,
Dodatok 3 k Organizacny_poriadok_102019,
Dodatok 4 k Organizacny_poriadok_102019,
krizovy stab,
krizovy stab nahradnici,
organizacna struktura pril 1
_______________________________________________

Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava - Nové Mesto č. 6/2020 zo dňa 23.09.2020 o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach, zriadených mestskou časťou Bratislava-Nové Mesto

Krízový plán dištančného vzdelávania

 
VNÚTORNÝ ŠKOLSKÝ PORIADOK tu

Správa o realizácii školského vzdelávacieho programu počas mimoriadneho prerušenia školského vyučovania v školskom roku 2019/2020 tu

Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti na Základnej škole s materskou školou, Jeséniova 54 v Bratislave za školský rok 2019/2020 tu

TERMÍNY PRÁZDNIN tu
---
Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti na Základnej škole s materskou školou, Jeséniova 54 v Bratislave za školský rok 2018/2019 tu

---
Školský obvod zoznam tu


OZNAMY o zápise: 1, 2, 3, 4
----

Občianske združenie Rodičovské združenie pri ZŠ s MŠ, Jeséniova 61, Bratislava, IČO: 17319617141, č.ú. 11472417/0900 - JE ZRUŠENÉ (nefunkčné)!!!!

Platné: 

Občianske združenie

Škola Koliba

Jeséniova 54,

831 01 Bratislava

IČO: 42357209
---------------------

Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti na Základnej škole s materskou školou, Jeséniova 54 v Bratislave za školský rok 2016/2017 tu


Prezentácia našej školy