www.banm.sk
Ochrana osobných údajov
ŠkVP
Kolibáčik
kde sa nachádzame...

materská škola

___

Prezentácia školy


Prezentácia
na Youtube


Posledná zmena stránky: 4.4.2023ŠKOLA ŠTYROCH ROČNÝCH OBDOBÍ

Základná škola s materskou školou Jeséniova 54

.:: Zápis do 1.ročníka ::.
Zápis do 1. ročníka základnej školy na školský rok 2023/2024, príloha1, príloha2

Prihláška na zápis v základnej škole
Príloha k zápisu na vzdelávanie v ZŠ
Kritéria pre prijímanie žiakov do 1.ročníka ZŠ

Webstránka mestskej časti ohľadom zápisov do škôl