www.banm.sk
Ochrana osobných údajov
ŠkVP
Kolibáčik
kde sa nachádzame...

materská škola

___

Prezentácia školy


Prezentácia
na Youtube


Posledná zmena stránky: 9.6.2020ŠKOLA ŠTYROCH ROČNÝCH OBDOBÍ

Základná škola s materskou školou Jeséniova 54

.:: Zápis do 1.ročníka ::.

Usmernenie MŠVVaŠ SR k zápisom word , pdf

List pre rodičov k zápisu do škôl
tu
---
Webstránka mestskej časti ohľadom zápisov do škôl
---
Vážení rodičia, stiahnite si tlačivá na zápis do 1. ročníka. Vyplnenú Žiadosť o prijatie do 1. ročníka, Žiadosť o predčasné zaškolenie dieťaťa, Žiadosť o odklad povinnej školskej dochádzky a Dotazník k zápisu do 1. ročníka je možné zaslať v termíne zápisu (predbežne od 15.4. do 30.4.2020) na mail zapis.jeseniova@gmail.com, poštou, alebo prostredníctvom slovensko.sk
Bližšie info o zápise do 1.ročníka už čoskoro...

Termín zápisu do 1. ročníka na šk. rok 2020-2021: ......................................

https://www.banm.sk/zapis-do-zakladnej-skoly
zapis prvakov sa posuva bude sa konat od 15 do 30 aprila elektronickou formou

Informácie k zápisu
word , pdf

Žiadosť o prijatie do 1. ročníka
word , pdf

Žiadosť o predčasné zaškolenie dieťaťa
word , pdf

Žiadosť o odklad povinnej školskej dochádzky
word , pdf

Dotazník k zápisu do 1. ročníka
word , pdf