www.banm.sk
Ochrana osobných údajov
ŠkVP
Kolibáčik
kde sa nachádzame...

materská škola

___

Prezentácia školy


Prezentácia
na Youtube


Posledná zmena stránky: 12.9.2020ŠKOLA ŠTYROCH ROČNÝCH OBDOBÍ

Základná škola s materskou školou Jeséniova 54


Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti tu
POKYNY RIADITEĽKY ZŠ s MŠ (aktual.) tu
Zmena opatrenia k noseniu rúšok od 2. septembra tu
Rozhodnutie ministra školstva (
Číslo: 2020/15801:1-A1800) tu
Rozhodnutie ministra školstva tu
Prihláška na stravovanie ZŠ tu
Usmernenie ministra pre začiatok školského roku 2020/2021 tu
Semafor fáz ochorenia tu

Ponuka práce:
Mzdová účtovníčka
Pomocný/á kuchár/ka
Pedagogický asistent
Školský psychológ
Špeciálny pedagóg


Letný Fototábor tu

Rozhodnutia ministra školstva ( s účinnosťou 22.5., 10.6., 15.6., atď.): všetky zip formát, alebo jednotlivo
 1, 2, 3, 4, 5


informácie k organizácii školského roka 2019/20  v termíne 1.-30.6.2020 tu


Usmernenie ohľadom nástupu do škôl tu
, pdf

Hodnotenie ZŠ s MŠ Jeséniova tu

Usmernenie MŠVVaŠ SR k zápisom 
wordpdf

Informácia o poplatkoch v materských a základných školách počas mimoriadnej situácie tu

List pána starostu v súvislosti s platením
príspevkov ŠKD a ŠJ tu
---
List pre rodičov k zápisu do škôl.
tu

Webstránka mestskej časti ohľadom zápisu do škôl

Aktuality sú presmerované tu (prípadne cez tlačidlo)

Informácie o zápise do 1. ročníka ZŠ tu (prípadne cez tlačidlo)
---
Deň otvorených dverí je zrušený (pôvodne 17.3.2020), prípadný nový termín oznámime s ohľadom na vývoj situácie.
---
Vážení rodičia, vzhľadom na situáciu okolo šírenia koronavírusu, sú preventívne od 9.3.2020 až do odvolania na škole zrušené záujmové útvary (krúžky).
---
Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti na Základnej škole s materskou školou, Jeséniova 54 v Bratislave za školský rok 2018/2019 tu

---
Všeobecné záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 2/2019 zo dňa 05.03.2019, o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach,  zriadených mestskou časťou Bratislava-Nové Mesto
 tu
---
Školský obvod zoznam tu

---
Tlačivo na poukázanie 2 (3) percent škole:

tlačivo vyhlásenie, tlačivo potvrdenie

---

Vážení rodičia,

Identifikačné údaje OZ ŠKOLA KOLIBA ohľadom poukázania 2% zaplatenej dane, vopred ďakujeme:

Občianske združenie

ŠKOLA KOLIBA

Jeséniova 54

831 01 Bratislava

IČO: 42357209

IBAN: SK51 0200 0000 0033 9172 2951
---
Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti na Základnej škole s materskou školou, Jeséniova 54 v Bratislave za školský rok 2016/2017 tu

---

Zámer ZŠ na prenájom časti oplotenia 12, 3

---

Les ukrytý v knihe tu

---

Oznam o ostražitosti na parkovisku a 
o voľnej pracovnej pozícii v školskej kuchyni
tu

---
Naše školské minimúzeum v spravodajstve na TV Bratislava tu

Naše školské minimúzeum v spravodajstve na TA3 tu