Ochrana osobných údajov
ŠkVP
Kolibáčik
kde sa nachádzame...

materská škola

___

Prezentácia školy


Prezentácia
na Youtube


Posledná zmena stránky: 15.2.2020ŠKOLA ŠTYROCH ROČNÝCH OBDOBÍ

Základná škola s materskou školou Jeséniova 54

.:: Aktuality ::.

Vážení rodičia,
na základe Rozhodnutia ÚVZSR Bratislava hl.mesto je materská škola z dôvodu vysokej chorobnosti detí v MŠ ZATVORENÁ od 5.2.2020 do 9.2.2020. Prevádzka materskej školy riadne začne 10.2.2020.
---
Srdečne pozývame rodičov na
Deň otvorených dverí, ktorý sa uskutoční 17.3.2020 od 8.00 do 11.00 hod.
---
Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti na Základnej škole s materskou školou, Jeséniova 54 v Bratislave za školský rok 2018/2019 tu

---
Všeobecné záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 2/2019 zo dňa 05.03.2019, o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach,  zriadených mestskou časťou Bratislava-Nové Mesto
 tu
---
Školský obvod zoznam tu

---
Tlačivo na poukázanie 2 (3) percent škole:

tlačivo vyhlásenie, tlačivo potvrdenie

---

Vážení rodičia,

Identifikačné údaje OZ ŠKOLA KOLIBA ohľadom poukázania 2% zaplatenej dane, vopred ďakujeme:

Občianske združenie

ŠKOLA KOLIBA

Jeséniova 54

831 01 Bratislava

IČO: 42357209

IBAN: SK51 0200 0000 0033 9172 2951
---
Oznam: Zápis detí do prvých ročníkov základných škôl pre školský rok 2019/2020, sa uskutoční v termíne:
5.apríla 2019 (piatok) od 14.00hod. do 18.00hod.
6.príla 2018 (sobota) od 8.00hod. do 12.00hod.
celý oznam tu1, tu2
---
Oznam: Zápis detí na predprimárne vzdelávanie v materských školách
pre školský rok 2019/2020 sa uskutoční v termíne: od 8.apríla do 17.apríla 2019
celý oznam tu1,
tu2
---

Podmienky fotosúťaže o najkrajšiu fotku v rámci Dňa otvorených dverí SHMÚ 2018 VODA V NAŠEJ PRÍRODE tu

---

Deň otvorených dverí:13.3.2018, (8.00-11.00)hod.
Veľkonočný bazár: 22.3.2018, o 16.00
Zápis do 1. ročníka 2017/18, 6.4.2018, (14.00-18.00)hod.
7.4.2018, (8.00-12.00)hod.

OZNAMY o zápise: 1, 2, 3, 4

---

Bratislava Nové Mesto vo fotografii, 9.1. - 2.2.2018 v Stredisku kultúry  BNM, Vajnorská 21 tu

---

Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti na Základnej škole s materskou školou, Jeséniova 54 v Bratislave za školský rok 2016/2017 tu

---

Zbierka školských pomôcok 2017 tu

---

Zámer ZŠ na prenájom časti oplotenia 12, 3

---

Les ukrytý v knihe tu

---

Oznam o ostražitosti na parkovisku a 
o voľnej pracovnej pozícii v školskej kuchyni
tu

---
Naše školské minimúzeum v spravodajstve na TV Bratislava tu

Naše školské minimúzeum v spravodajstve na TA3 tuZŠ s MŠ JESÉNIOVA a WATTSENGLISH Slovakia
Projekt - spolupráca pri výučbe anglického jazyka tu

DanaSoft signature image